Общи условия за наемане на атомобил под наемИзисквания към наемателя
При наемането на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да представи валидна шофьорска книжка и документ за самоличност. Само одобрените и упълномощените предварително в договора за наем шофьори имат право да управляват наетия автомобил.


Наемна цена
Всички цени са в EUR.
Наемната цена включва застраховка, неограничен пробег, всички данъци и такси.
Стойността на 1/един/ наемен ден е валидна за 24 часа от момента на наемане на автомобила. Закъснение при връщане на автомобила от 1 до 3 часа се заплаща 50%, над 3 часа - 100% от наемната цена за 1/един/ наемен ден.
WEEKEND тарифата е валидна от 16.00 ч. Петък до 10.00 ч. Понеделник.
Месечната цена е валидна за 30 дни.
Минималния срок за наемане е 24 часа.
Наемната цена не включва гориво.


Застраховки
В наемната цена са включени следните застраховки:
Гражданска отговорност. Застраховка на местата. Застраховка АВТОКАСКО.
Застраховката АВТОКАСКО не покрива отговорността на наемателя за щети по наетия автомобил в случаите когато:
- автомобилът е управляван под влияние на алкохол или упойващи вещества
при връщане на автомобила не е представен протокол от полицията за настъпилото застрахователно събитие.
- автомобилът е предоставен от наемателя на трето лице, което не е упълномощено в договора или няма шофьорска книжка.
- има щети по гумите на автомобила, които не са причинени от пожар или катастрофа
При щети по автомобила, виновно причинени от наемателя, той заплаща времето за което автомобила няма да работи, но не повече от размера на ДЕПОЗИТ-а. При желание на наемателя, той може да заплати допълнително застраховка за пълно освобождаване от отгорноост.


Начин на наемане
Наемането на автомобила, се урежда чрез договор за наем. Който се оформя в 2/два/ екземпляра, в момента на наемане на автомобила.
В договора за наем се прави опис на състоянието на автомобила. При връщане на автомобила от клиента оторизирано лице на фирмата прави оглед на автомобила и при установяване на повреди или липси по вина на наемателя и непокрити от застраховката, стойността им се удържа от ДЕПОЗИТ-а.
Автомобила се наема от наемателя с пълен резервоар и се издава с пълен резервоар. При липса на гориво, стойноста на липсващото гориво се заплаща от наемателя или се приспада от ДЕПОЗИТ-а.


ДЕПОЗИТ
ДЕПОЗИТът е в размер на 200 евро, и се заплаща от наемателя при наемането на автомобила. При освобождаване на автомобила ДЕПОЗИТ-а се възстановява на клиента.


Доставка и прибиране на автомобил
Доставката и прибирането на автомобил в рамките на град София, или на летище София, е безплатна.
Доставката и прибирането на автомобил извън работно време (9:00-18:00), се заплаща 10 евро
Доставка или прибиране на автомобила от всяко друго място в България, се заплаща по 0,18 евро на километър.


Начин на плащане
Депозитът и пълната наемна цена се заплащат при сключване на договора.
При плащане в брой се приемат всички конвертируеми валути или равностойност в лева.
Приемаме разплащане със следните кредитни карти:Mastercard VISA JCB card


Оборудване на автомобила.
Атомобилите са оборудвани със всички атрибути изискуеми по закона за дижение по пътищата на Република България: Аптечка, пожарогасител, триъгълник.
При заявка, ВЕДА коли под наем предлага безплатно на своите клиенти следното допълнително оборудване: детско столче, ски багажник, пътна карта, вериги за сняг.


Ползване на автомобила извън пределите на Република България
При желание на наемателя за пътуване с нает автомобил извън ределите на Република България, той трябва да уведоми предварително наемодателя. Наемателят трябва да заплати допълнителна комплексна застраховка за чужбина.

 

За да разгледате договора за наем натиснете тук.


© 2007 Веда коли под неам. | Всички права запазени. | Дизайн Дойнов.

HTML 4.01