------ ФОРМУЛЯР ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ -----

След попълването на този формуляр, Вие можете да го изпратите чрез e-mail
или да го разпечатате и изпратите по факс.
Моля, попълнете полетата означени с *

*

Модел
автомобил :

*

Име на
наемателя :

*

Дата на наемане:
(mm-yy-dd)

  Час:

*

Дата на връщане:
(mm-yy-dd)

  Час:

*

Начин за
контакт:

*

Телефон, факс,
e-mail :


  

...........................................
Дата и подпис (ако изпращате по факс)

Благодарим Ви, че избрахте VEDA RENT A CAR!


   

© 2007 Веда коли под наем. | Всички права запазени. | Дизайн дойнов.

HTML 4.01